Постер Хаус Студио
за графичен
дизайн

Контакти

„Европейски информационен център“

Награда за „Европейски информационен център“

Първо място в конкурс за плакат на Информационния център на Европейския съюз в София. (2004 г.)