Постер Хаус Студио
за графичен
дизайн

Контакти

Самостоятелна изложба плакат „Плакати в метрото“

Самостоятелна изложба плакат „Плакати в метрото“

Самостоятелна изложба плакат във вагоните на софийското метро, проект на Poster House и Метрореклама. (2007 г.)