Постер Хаус Студио
за графичен
дизайн

Контакти

„Полковникът птица“

Плакат „Полковникът птица“

Специална награда на Христо Бойчев (драматург и писател) от V Международно триенале на сценичния плакат — София. (2007 г.)