Постер Хаус Студио
за графичен
дизайн

Контакти

„Глад“

„Глад“

Наградата за плакат в раздел „Графичен дизайн“ на II Биенале на българския дизайн, София. (2011)