Постер Хаус Студио
за графичен
дизайн

Контакти

„Велики майстори на плаката от Япония“

„Велики майстори на плаката от Япония“

Наградата на публиката в конкурс за плакат „Велики майстори на плаката от Япония“. (2011)